Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba siekia sudaryti rajono pedagogams galimybes tobulinti savo kvalifikaciją, nuolat atnaujinti ir gilinti metodines žinias, plėtoti profesinę kompetenciją, atsižvelgiant į kintančios visuomenės poreikius, tarp jų – poreikį mokytis visą gyvenimą. Tarnyba vykdo neformalųjį suaugusiųjų švietimą.
  • Organizuojame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas, paskaitas, parodas ir kt.
  • Vykdome nuoseklią ir kryptingą mokytojų gerosios patirties sklaidą.
  • Dalyvaujame projektų rengimo ir vykdymo veikloje.
  • Bendradarbiaujame su kitomis respublikos švietimo ir pagalbos įstaigomis.


 

 

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2023–2025 m. 

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2020–2022 m.

Kvalifikacijos tobulinimo programos 2021 m.

Kvalifikacijos tobulinimo programos 2020 m.

Kvalifikacijos tobulinimo programos 2019 m.

Kvalifikacijos tobulinimo programos

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos forma (parsisiųsti)

Teikiamų paslaugų įkainiai 

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas

Reikalavimai mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo  programoms

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-28  16:24

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?