Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“. Projektą įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

 

Informacija apie projekto įgyvendinimą savivaldybėje skelbiama puslapyje https://www.ignalina.lt/svietimas/projektai.-programos/projektas-skaitmeninio-ugdymo-turinio-kurimas-ir-diegimas/483

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?