Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Metodinė veikla – nuolatinė, kryptinga mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Metodinės veiklos tikslas  siekti nuolatinio mokytojų profesinės veiklos kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Metodinės veiklos uždaviniai:

-          užtikrinti metodinį ir dalykinį rajono mokytojų bendradarbiavimą;

-          skleisti pedagogines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją;

-          tobulinti mokytojų profesinį meistriškumą, užtikrinantį ugdymo proceso kokybę.

 

 Metodinės veiklos formos gali būti įvairios (pamokos stebėjimas ir aptarimas, patyrusio mokytojo konsultacijos, seminarai, mokslinės, praktinės bei metodinės konferencijos, metodinės dienos, konkursai, pedagoginių idėjų mugės, kūrybinės grupės, naujovių apžvalga, anotacijų, publikacijų, rekomendacijų rengimas, metodinių darbų, mokymo ir mokymosi priemonių rengimas, bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, apskritojo stalo diskusijos,

kolegų mokymas ir kt.) ir pasirenkamos pagal metodinės veiklos tikslus.

Metodinį būrelį sudaro laisvanoriškai susibūrę to paties arba gretimų dalykų mokytojai iš įvairių Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų. Ignalinos rajone šiuo metu veikia 15 metodinių būrelių.

 

Ignalinos rajono mokytojų metodinė taryba 2022–2023 m.

Ignalinos rajono dalykų mokytojų metodiniai būreliai 2022–2023 m. 

Ignalinos rajono dalykų mokytojų metodiniai būreliai 2021–2022 m.

Ignalinos rajono mokytojų metodinė taryba

Metodinio būrelio veiklos plano forma

Metodinės veiklos ataskaitos forma

Protokolo rašymo formos pavyzdys

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-28   16:00

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?