Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

SPECIALIĄJĄ PEDAGOGINĘ PAGALBĄ TEIKIA:

Logopedas įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, konsultuoja jų šalinimo, prevencijos bei šių sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais.

Visapusiškai vertina ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko kalbą, teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui. 

Renka duomenis apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turinčius moksleivius (vaikus) Ignalinos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose.

Rengia tyrimo išvadą, teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku logopedams, pedagogams, tėvams.
Rekomenduoja vaiko tėvams (globėjams) ugdymo įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikta specialioji pagalba.
Teikia metodinę pagalbą mokyklos vaiko gerovės komisijoms ir logopedams, dirbantiems švietimo įstaigose.
Šviečia tėvus ir ugdymo įstaigų logopedus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.
Veda seminarus, skaito pranešimus kalbos ugdymo klausimais.

 

Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinio (vaiko) įvertinimą, nustato jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms.

 

    Konsultuoja vaikus, tėvus, pedagogus specialiojo ugdymo klausimais.

    Vertina ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų atitiktį amžiui.
    Vertina akademinių pasiekimų lygį, atitiktį ugdymo programoms.
    Kartu su komanda parengia vertinimo išvadą, rekomenduoja ugdymo programą.
    Rengia rekomendacijas pedagogams dėl tolimesnio darbo su moksleiviu.
    Konsultuoja tėvus, kaip namuose padėti vaikui.
    Rekomenduoja ugdymo įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikiama specialioji pedagoginė pagalba.
    Teikia metodinę pagalbą mokykloms, vaiko gerovės komisijoms.
    Konsultuoja pedagogus pritaikytų, individualizuotų programų rengimo klausimais.
    Konsultuoja specialiuosius pedagogus dėl specialių darbo būdų taikymo. 
    Konsultuoja mokyklų vaiko gerovės komisijas dėl organizacinių  klausimų,  dokumentacijos pildymo. 
    Veda seminarus, skaito pranešimus specialiojo ugdymo klausimais. 
    Renka duomenis apie specialiųjų poreikių moksleivius Ignalinos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose.

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas:  2017-05-23  14:24

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?