Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

   Nuo 2018-02-01 nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą.  Todėl priešmokyklinis ugdymas galės būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai.  Siekiant padėti tėvams priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai turi teisę kreiptis į Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo vertinimo konsultavimo tikslais:

 

  • įvertinant vaiko raidos lygį įvairiose srityse (kalbinių gebėjimų, kitų pažintinių gebėjimų);
  • išsiaiškinant vaiko galias ir sunkumus;
  • atskleidžiant veiksnius, kurie galėtų nulemti jo gebėjimą mokytis, socializaciją klasėje;
  • teikiant rekomendacijas vaiką ugdysiančiam pedagogui, tėvams (globėjams).

 

Brandumo įvertinimas atliekamas ne anksčiau, nei vaikui sueina 4 metai 8 mėn. (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes). Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pasirengęs pradėti priešmokyklinį ugdymą, galutinį sprendimą priims tėvai. 

 

Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti, kai jam tais kalendoriniais metais sukanka 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas teikti vienais metais anksčiau, t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai. 

 

  

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-18 14:23

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?