Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Ar prieš atvykstant pas specialistus (vertinimui ar konsultacijai) reikalinga išankstinė registracija?

Taip, prašome registruotis telefonu (8 386) 52 600 arba mobiliuoju telefonu +370 602 85 734.

 

Ar Tarnyboje teikiamos paslaugos (SUP vertinimas, konsultavimas) yra mokamos?

Tarnyboje vertinami asmenys nuo 3 iki 18 metų (turintys specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei jie mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje), kurie gyvena Ignalinos r. savivaldybės teritorijoje ir yra ugdomi Ignalinos r. savivaldybės mokyklose, vaikų globos įstaigose, kurių steigėja yra savivaldybės taryba. Paslaugos teikiamos nemokamai. Atlikus vaiko SUP vertinimą, gavus Tarnybos parengtus dokumentus ir esant poreikiui – vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), su vaiku dirbantys pedagogai bei švietimo pagalbos specialistai gali kreiptis į Tarnybą dėl nemokamų konsultacijų vaiko ugdymo klausimais.

 

Persikėlėme iš kitos Lietuvos vietovės ir vaikas pradeda lankyti ugdymo įstaigą Ignalinos rajone. Turime galiojančią pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio įvertinimo. Ar šiuos dokumentus turime pristatyti į naująją ugdymo įstaigą ar reikalingas vaiko vertinimas Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyboje?

Jei turite galiojančią pažymą, kurią išdavė bet kuri kita Lietuvos rajono (miesto) pedagoginė psichologinė tarnyba ar švietimo pagalbos tarnyba – vaikui pakartotinai vertintis Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyboje nereikia. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar turimoje pažymoje nurodyta, kuriais mokslo metais vaikui reikalingas pakartotinis vertinimas.

 

Turima vaiko neįgalumo pažyma baigia galioti, ruošiami dokumentai jos pratęsimui. Ar reikalingas pakartotinis vaiko SUP vertinimas Tarnyboje, kad neįgalumo pažyma būtų pratęsta?

Jei tarnybos išduota SUP pažyma yra galiojanti, pakartotinai atvykti vertinimui į Tarnybą nereikia. Jei išduotos pažymos galiojimas pasibaigęs, specialusis ugdymas nutrūkęs ir reikalingas vaiko pakartotinis įvertinimas – ugdymo įstaigos, kurioje mokosi vaikas Vaiko gerovės komisija turi parengti reikiamus dokumentus su kuriais tėvai (globėjai, rūpintojai) registruojasi Tarnyboje pakartotiniam įvertinimui.

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?