Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Ignalinos rajono švieimo pagalbos tarnybos veiklos vertinimo ir akreditacijos pažyma

2016 m. įstaiga yra akredituota 3 (trejiems) metams. Pažyma išduota vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-214.

Akreditacijos pažyma Nr. EV3-24. Pažyma  galioja iki 2019-03-17.

__________

2012 m. įstaiga yra akredituota 3 (trejiems) metams. Pažyma išduota vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-757.

Akreditacijos pažyma Nr. EV3-7. Pažyma  galioja iki 2015-05-06.

 

          Įsteigimo data  1996 m. balandžio 25 d. (Ignalinos rajono valdybos 1996 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. 83  „Dėl Ignalinos rajono pedagoginės-psichologinės tarnybos nuostatų tvirtinimo“). 2004 m. lapkričio 30 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-381 „Dėl Ignalinos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimo pakeitimo ir Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro nuostatų patvirtinimo“ įstaiga pavadinta Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centru.
2018 m. birželio 28 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-103 „Dėl Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro pavadinimo pakeitimo ir Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ įstaiga pavadinta Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba.

Tarnybos steigėja – Ignalinos rajono savivaldybės taryba.     

Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.

 Pagrindinės veiklos sritys:

  • Pedagogų ir kitų profesijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, suteikiant galimybę įsigyti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą.
  • Rajono dalykų mokytojų metodinių būrelių ir rajono mokytojų metodinės tarybos veiklos koordinavimas ir priežiūra.
  • Pedagoginės psichologinės pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, šeimai teikimas.


Misija

Teikti reikalingą pedagoginę, psichologinę, konsultacinę pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Skatinti, remti ir plėsti galimybes mokytis visą gyvenimą.


Vizija

Atvira augimui, besivystanti, teikianti aukštos kokybės pedagoginę psichologinę pagalbą bei edukacines paslaugas institucija.


Darbo laikas  

I – IV    08.00 – 17.00
V    08.00 – 15.45
Pietų pertrauka
  12.00 – 12.45

Darbuotojai dirba pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą individualų darbuotojų darbo grafiką.


Kontaktai
 
Ignalinos rajono švietimo pagalbos
tarnyba
Įstaigos kodas 195473221
Adresas Mokyklos g. 9, LT-30119 Ignalina
Tel. / faks. (8 386) 52 600
El. paštas  irs
pt@ignet.lt
Svetainė    www.irspt.lt

IN ENGLISH


Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-08 09:41

Save

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?