Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Projekto „Imigrantų integracija ir socializacija švietime“ galutinės ataskaitos įvertinimas

Posted 2023.10.12

    Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba (toliau IRŠPT) baigė vykdyti pirmąjį ERASMUS+ programos projektą „Imigrantų integracija ir socializacija švietime“ (NR. 2021-2-LT02-KA153-YOU-000040188). Projektąpradėjome vykdyti 2022 m. vasario mėn. ir baigėme2023 m. gegužės mėn.Projekto partneriai – organizacija „Itaka Training“ (Italija). Projekte dalyvavo 10 dalyvių, vertėja iš Ignalinos rajono ir 6 dalyviai iš Italijos (du iš jų fasilitatoriai).

    Pagrindinis projekto tikslas – suteikti su jaunimu dirbantiems asmenims kompetencijas, reikalingas dirbant su kitų kultūrų ir kitakalbiais vaikais. Projekto metu sukurta elektroninio formato metodologija, kuri viešinama IRŠPT tinklalapyje (lietuvių ir anglų kalbomis) ir „Itaka Training“ tarptautinėje platformoje. Nuoroda į metodologiją lietuvių kalba: https://www.irspt.lt/data/documents/METODOLOGIJA_Mingrantu_integracija_ir_socializacija_svietime.pdf

    Projekto metu parengta ir įgyvendinta ilgalaikė 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo programa, pristatyti ir praktiškai išbandyti metodologijoje pateikti metodai. Bendradarbiaujant su Ignalinos Atvira Jaunimo Erdve surengtos jaunimo veiklos, kurių metu su vaikais bei jaunuoliais praktiškai išbandytimetodologijoje pateiktimetodai. Projekto veiklų pabaigoje surengta baigiamoji konferencija. Džiaugiamės, kad joje nuotoliniu būdu dalyvavo ir projekto partneriai.

    Nuoširdžiai dėkojame Jaunimo reikalų agentūrai, o ypatingai vyriausiajai specialistei Monikai Paulauskaitei, atsakingai už ERASMUS+ jaunimo darbuotojų mobilumą, tarptautinius mokymosi renginius, už visapusišką paramą ir pagalbą projekto rengimo, vykdymo ir ataskaitų teikimo metu.

    Džiaugiamės gavę aukščiausią įvertinimą (100 balų iš 100 galimų), neįkainojamą patirtį ir daug naujų žinių.

 

Projekto koordinatorė Anastasija Martynova

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?