Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Metodinė veikla rajone

Posted 2023.10.19

    Baigėsi pirmieji šių mokslo metų visų metodinių būrelių užsiėmimai. Spalio mėnesį vyko anglų-vokiečių kalbų, matematikos, dorinio ugdymo, pradinių klasių ir pavaduotojų ugdymui metodiniai užsiėmimai. Jų metu apžvelgtapraeitų mokslo metų būrelių veikla, numatytos gairės ir prioritetai šiems mokslo metams, aptarti veiklos planai ir kiti rūpimi klausimai. Mokytojai tarėsi ir diskutavo kaip dirbs pagal atnaujintą ugdymo turinį. Atnaujintose bendrosiose programose laikomasi į kompetencijas orientuoto ugdymo krypties. Tai reiškia, jog mokinio tikslas bus ne tik įgyti žinių, tačiau ir mokėti jas pritaikyti, turėti daugiau šiuolaikiniame pasaulyje reikalingų įgūdžių. Siekiama ugdyti pažinimo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, kultūrinę ir komunikavimo kompetencijas.Mokymosi turinys atnaujintose programose pateikiamas išskiriant privalomą dalyko turinį (apie 70 procentų) ir pasirenkamą turinį (apie 30 procentų), kurį pasirenka mokytojas atsižvelgdamas į mokinių galimybes ir derindamas su kitais mokytojais.

    Išrinkti trys nauji metodinių būrelių pirmininkai:

lietuvių kalbos mokytojų – Neringa Mudėnienė;

gamtamokslinio ugdymo (biologijos, fizikos, chemijos) – Arvydas Medzevičius;

užsienio (anglų, vokiečių) kalbų– Jurgita Raketienė.

    Dėkojame visiems esantiems ir buvusiems metodinių būrelių pirmininkams už nuoširdų darbą. Sveikiname naujai išrinktus ir linkime sėkmės!

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?