Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Bendradarbiaujame su kolegomis iš Visagino

Posted 2023.10.26

    Spalio 19 d. rajono logopedai ir specialieji pedagogai dalyvavo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje ir Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ vykusiame seminare „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo metodai ir ugdymo(-si) galimybės.
    Pirma seminaro dalis vyko Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“. Čia specialistai stebėjo vaikų veiklas, buvo supažindinti su STEAM metodo taikymu darbe su ugdymo(-si) sunkumų turinčiais ugdytiniais.
    Antra seminaro dalis vyko Visagino „Verdenės“ gimnazijoje, kur logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio nariams buvo pristatytos Visagino pagalbos specialistų organizuojamos edukacinės programos ir vasaros stovyklos specialiųjų ugdymosi
poreikių vaikams, aptarta jų reikšmė vaikų ugdymui(-si) ir pasiekimams. Mūsų rajono logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio nariai Regina Spėčiuvienė ir Veronika Gibler taip pat pasidalino pagalbos teikimo specialiųjų ugdymo(-si) poreikių turintiems vaikams patirtimi, skaitė pranešimus apie jų kalbinių gebėjimų ugdymą ir motyvacijos skatinimą per projektines veiklas, pristatė Google disko naudojimo patirtį, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.
    Prasminga ir naudinga pamatyti ir išgirsti kolegų patirtį, ne mažiau svarbu dalintis savo patirtimi su kitais.

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?