Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Posėdžiavo rajono mokytojų metodinė taryba

Posted 2023.10.30

    Spalio 24 dieną įvyko rajono mokytojų metodinės tarybos posėdis. Jame dalyvavo TŪM veiklų koordinatorės, kurios pristatė savo sričių veiklas. Kultūrinės veiklos koordinatorė Giedrė Pulokienė ir įtraukiojo ugdymo koordinatorė Asta Samukėnienė kalbėjo apie veiklų gaires, prioritetus, socialinius partnerius, renginius, kurie skirti rajono ugdymo įstaigų bendruomenėms.
    Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė Rima Cibulskienė pristatė 2023–2024 m. m. rajono mokytojų metodinės tarybos gaires bei pasiūlymus planuojamoms veikloms. Ji pažymėjo, kad TŪM veiklose Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba kaip partnerė vykdys pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklas: organizuos stažuotes, kvalifikacijos kėlimo renginius bei konferenciją, kurios metu vyks stažuočių ir mokymų metu įgytų kompetencijų sklaida.
    Posėdžio metu sudarytas rajono mokytojų metodinės tarybos veiklos planas, aptarti kiti klausimai.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?