Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Vaizdinių mokymo priemonių pritaikymas ugdant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinių klasių vaikų kalbinius įgūdžius

Posted 2023.02.20

      Vasario 15 dieną vyko ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Skaitymo, rašymo, matematikos sutrikimai ir jų įveikimo būdai“ I modulis ,,Vaizdinių mokymo priemonių pritaikymas ugdant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinių klasių vaikų kalbinius įgūdžius“. Mokymų lektorė – Raimonda Kirvėlienė, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos logopedė ekspertė. Lektorė pristatė pačios sukurtas vaizdines mokymo priemones, skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo mokytojams, logopedams, specialiesiems pedagogams ir tėvams. Kadangi nemaža dalis vaikų, lankančių logopedines pratybas turi didesnių ar mažesnių garsų tarimo, kalbinio kvėpavimo, foneminio suvokimo, žodžių garsinės analizės ir sintezės, žodyno ir rišliosios kalbos trūkumų, bei kitų sutrikimų, šie mokymai suteikė dalyviams žinių, kaip naudojant šias vaizdines mokymo priemones galima tęsti  ir įtvirtinti logopedinių pratybų metu įgytus kalbinius įgūdžius. Dalyviai, dirbdami grupėse išmoko praktiškai naudotis priemonėmis. Stebėdami filmuotą logopedinių pratybų medžiagą analizavo ugdymo procesą ir mokymo(si) priemonių veiksmingumą įveikiant kalbėjimo ir kalbos sutrikimus įvairiose veiklose. Įgijo teorinių žinių apie kalbinio kvėpavimo svarbą mokant taisyklingo garsų tarimo.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?