Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Svari pagalba dirbantiems pagal atnaujintas programas

Posted 2023.11.8

    Šį rudenį Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokytoja Sigita Panavienė, kaip rajono informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio atstovė, dalyvavo mokymuose ir po jų pasidalino gauta medžiaga su kitais būrelio nariais.

    Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama ESF projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (pr. Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001),  organizuoja kvalifikacijos tobulinimo mokymus pasirengimui dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. Mokymai skirti mokytojams dalykininkams.

    Mokymus sudaro žemiau nurodyti moduliai (viso 48 val.):

I modulis. Kas naujo švietime? (Bendras visų dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

II modulis. Mokomojo dalyko bendroji programa ir  įgyvendinimo rekomendacijos. (Atskiras dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

III modulis. Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas. I dalis ir II dalis. (Atskiras dalykų mokytojams, 16 ak. val.)

IV modulis. Mokomojo dalyko vertinimo ypatumai. (Atskiras dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

V modulis. Įtrauktis ir švietimo pagalba. (Bendras visų dalykų mokytojams, 8 ak. val.

I ir V modulį organizuoja NŠA, II – IV Ugdymo meistrai.

    Taigi skaitmeninio turinio kūrimas ir diegimas prieinamas visų dalykų mokytojams, belieka pasirinkti tinkamiausią modulį ir pasisemti žinių.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?