Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Metodinės veiklos planavimas

Posted 2023.10.2

    Rugsėjo antroje pusėje toliau vyko rajono dalykų mokytojų metodinių būrelių užsiėmimai. Rugsėjo 20 dieną įvyko istorijos ir geografijos, 21 dieną – biologijos, chemijos ir fizikos mokytojų susitikimai. 26 dieną posėdžiavo socialiniai pedagogai, fizinio ugdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, o rugsėjo 27 dieną susirinko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Visų užsiėmimų metu buvo aptartos 2022–2023 mokslo metų veiklos, suplanuotos veiklos 2023–2024 mokslo metams. Siekiant sužinoti rajono mokytojų kvalifikacijos tobulinimosi poreikius, pedagogams buvo pateikta „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimo“ anketa. Pagal anketos atsakymus bus parengtas 2023–2024 m. m. kvalifikacijos tobulinimo renginių planas. Pedagogai bendraudami ir bendradarbiaudami tarpusavyje organizuos veiklas, kurios naudingos ne tik jiems, bet ir jų ugdytiniams.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?