Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Ignalinos rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos

Posted 2024.05.28

      Gegužės 21 dieną Ignalinos rajono lietuvių kalbos mokytojos stebėjo integruotą geografijos ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoką ,,Tremties literatūra. GIS taikymas.“, kurią aštuntokams  vedė Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė Roma Šakalienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Audra Trapikienė. Naudodami skaitmeninius išteklius ir GIS programinę įrangą, mokiniai redagavo sukauptą informaciją apie pasirinktas lietuvių tremties vietas, siedami jas su skaitytais tekstais bei asmenine patirtimi, 4 –7 bruožais iliustravo žemėlapio pasakojimą. Visi mokiniai aktyviai dirbo, pamokos pabaigoje trys mokinių poros pristatė parengtus darbus,  atsakė į mokytojų pateiktus klausimus: kas lengviausiai sekėsi, kas sunkiausiai sekėsi, kaip sekėsi bendradarbiauti porose, kokios naudos gavo atlikdami užduotis?

      Po stebėtos pomokos vyko Ignalinos rajono  lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas, kuriame mokytojos  dalijosi mintimis tema ,,Kompetencijų ugdymas: pasidalijimas savo darbo  patirtimi, pasiekimais, idėjomis, iššūkiais, su kuriais susiduriame kasdieniame darbe“. Vidiškių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Neringa Mudėnienė teigė, kad kompetencijų ugdymas nuolat vyksta per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas, mokiniai per pamokas komunikuoja, išklauso vieni kitus, vertina vieni kitų pasisakymus, diskutuoja, naudojasi ,,Eduka “ programa, aptaria, analizuoja kūrinius, atlieka kūrybinius darbus. Mokytoja teigė, kad šiais metais, dirbdama su vienuoliktokais, ypatingą dėmesį skyrė probleminio klausimo svarstymui remiantis pateiktu tekstu ir kultūrine patirtimi, pateikė užduočių pavyzdžių. Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Nijolė Keraitienė kalbėjo, kad dirbdamos nedidelėje mokykloje lietuvių kalbos mokytojos vykdo daug bendrų veiklų, dėl kurių susitaria savo metodinėje grupėje. Lietuvių kalbos mokytojos derinasi tarpusavyje, kokias ves STEAM ir Kultūros pamokas, stebi ir aptaria vienos kitų pamokas. Paprastai tai vyksta per Lietuvių kalbos dienas. Šiemet daug dėmesio skyrė šių kompetencijų ugdymui: komunikavimo, kultūrinei, kūrybiškumo ir emocinei. Vedė pamokas „Lietuvių kalbos išskirtinumas Europos Sąjungos kontekste“,  į gimnaziją pasikvietė kraštietę poetę Nijolę Labuckaitę-Bielinienę ir vedė kultūros pamokas su  ja. Pilietiškumo kompetenciją ugdė minėdami gimnazijoje Spaudos atgavimo 120-ąsias metines: 5-8 klasėms vyko bendra pamoka „Tverečiaus krašto knygnešiai“, vyresnės klasės dalyvavo susitikime su LRT kalbos redaktore Darija Žuravliova. Mokytoja Nijolė Keraitienė teigė, kad gimnazijos stiprybė – gilinimasis į savojo krašto istoriją ir kultūrą. Taip pat mokytoja minėjo, kad  kasmet pastebimai menkstantis mokinių noras skaityti, prastėjantis bendrasis raštingumas ir mokymosi motyvacijos stoka. Jų nepavyksta įveikti nepaisant kasmet išklausomų seminarų, mokymų ir kitokių veiklų. Ignalinos Česlovo Kudabos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Trapikienė sakė, kad kompetencijų ugdymas – ne naujiena. Literatūros pamokose jos ugdomos nuolat, nes literatūros kūrinio analizę galima sieti su daugeliu dalykų, o nagrinėjant kūrinius, juos aptariant, ugdomos visos kompetencijos. Mokytoja teigė, kad šie mokslo metai buvo sudėtingi ir dirbti buvo nelengva, nes buvo labai daug neaiškumų. Nebuvo vadovėlių (dalis jų atsirado tik įpusėjus mokslo metams, kita dalis –  tik mokslo metų pabaigoje), daug neaiškumų buvo su tarpiniais patikrinimais, jų turiniu, vykdymu ir vertinimu. Dirbdami su vienuoliktokais vis dar nežinome, koks bus egzaminas, kaip bus vertinama. Daug neaiškumų ir dirbant su devintokais. Vis dar neaišku, koks PUPP bus kitais metais, todėl neaišku, kam ir kaip ruošti dabartinius devintokus. Nėra vadovėlių 10 ir 12 klasei, neramina tai, kad kitais metais vėl teks dirbti be jų. Neaišku, kaip vyks tarpiniai patikrinimai. Vidiškių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Danguolė Šalkauskienė papasakojo apie dalyvavimą „Kūrybingumo mokyklos“ renginiuose praeitų metų pavasarį, kurio pagrindinis tikslas - mokyti kūrybingai pažvelgti į pateikiamą klausimą ar problemą. Mokytoja kvietė susipažinti su  elektroniniu leidiniu, kuriame yra patalpinti renginių dalyvių atlikti darbai – pamokų planai, fragmentai. Šis leidinys yra išverstas į anglų bei suomių kalbas. Mokytoja pasidalijo prisijungimo nuorodomis į lietuvišką leidinio versiją bei projekto web puslapį.

El. leidinio versija (LT): https://tinyurl.com/LT-Zones-of-Creativity

Web puslapis (EN): https://www.zonesofcreativity.com/

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?