Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba siekia sudaryti rajono pedagogams galimybes tobulinti savo kvalifikaciją, nuolat atnaujinti ir gilinti metodines žinias, plėtoti profesinę kompetenciją. Atsižvelgiant į kintančios visuomenės poreikius, tarp jų - poreikį mokytis visą gyvenimą. Tarnyba vykdo neformalųjį suaugusiųjų švietimą.
  • Organizuojame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas, paskaitas, parodas ir kt.
  • Vykdome nuoseklią ir kryptingą mokytojų gerosios patirties sklaidą.
  • Dalyvaujame projektų rengimo ir vykdymo veikloje.
  • Bendradarbiaujame su kitomis respublikos švietimo ir pagalbos įstaigomis.


 

 

 

 Kvalifikacijos tobulinimo programos
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos forma (parsisiųsti)
Teikiamų paslaugų įkainiai (parsisiųsti)

 Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

            įsakymas

            1 priedas

            2 priedas

            Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl kvalifikacinių reikalavimų pakeitimo

Kvalifikacijų reikalavimai pedagogams

Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas

Švietimo konsultantai

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-13  13:12

Save

Save

Save

Save

Save