Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Socialinių pedagogų metodinis užsiėmimas

Paskelbta 15.02.2021

              Vasario 10 dieną įvyko socialinių pedagogų metodinis užsiėmimas, kurio metu aptarta darbas su nuotolinio ugdymo(si) mokymo platformomis, pasidalinta gerąja darbo patirtimi. Socialinės pedagogės prisiminė ir akcentavo seminaro  „Konsultavimo ir darbo nuotoliniu būdu organizavimas ir vedimas“ aktualiausią informaciją, dalinosi patirtimi apie naudojamas platformas dirbant nuotoliniu būdu. Padagogės išdėstė keliamus  lūkesčius socialinio pedagogo veiklai nuolat kintančioje ugdymo realybėje. Pristatė video kūrimui naudojamą animoto.com programėlę, greitoms apklausoms su grįžtamuoju ryšiu naudojamą mentimeter.com programėlę, programėlę padlet.com, kurią galima naudoti pačioms įvairiausioms edukacinėms veikloms, trumpoms apklausoms, skelbimams, minčių bei idėjų mainams, refleksijai, diskusijoms, įspūdžių pasidalinimui, failų, paveikslėlių ar video mainams ir pan. Ignalinos gimnazijos socialinė pedagogė kalbėjo apie gimnazijoje naudojamą google classroom platformą. Ji iš seminaro medžiagos išskyrė sprendimo priėmimo U modelį.

                 Aptartos darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais aktualijos, Vyko diskusija su Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos specialistais. Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė Regina Spėčiuvienė akcentavo socialinių pedagogų pagalbos teikimo specialiųjų poreikių, elgesio ir emocijų sunkumų turintiems vaikams svarbą. Priminė apie vaikų priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei kriterijus ir įverčius, taip pat apie  socialinės pedagoginės pagalbos reikmę.