Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Matematikos mokytojų mini konferencija

Paskelbta 23.02.2021

     

         Vasario 17 dieną įvyko matematikos mokytojų mini konferencija. Toliau tęsiantis nuotoliniam ugdymo(si) procesui, mokytojai pasidalino savo patirtimis, įžvalgomis, pasiteisinusiomis priemonėmis. Mokyklose buvo pereita iš mokymo platformoje Zoom į platformą Classroom ir Teams. L. Mikėnienė, naudojanti platformą Classroom pažymėjo, kad skirtingai nuo Zoom mokinių darbai sudedami į aplankus ir juos patogiau surasti. S. Panavienė patarė darbus sinchronizuoti ir tuomet patogiau taisyti naudojantis bet kokia piešimo programa. Taip pat patarė naudotis grafinėmis planšetėmis. Teams aplinkoje dirbantys mokytojai pažymėjo, kad vaizdo kokybė yra prastesnė nei Zoom aplinkos, bet ši aplinka turi daugiau galimybių: bloknotas, formos užduočių kūrimui, galimybė parengti užduotis ir jas įvertinti automatiškai.

           Didžiausia problema mokytojai įvardijo mokinių darbų tikrinimui skiriamą laiką.  Mokinių atsiųstus darbus sutvarkyti, kad būtų patogu juos įvertinti, kartais užima 2-3 valandas. Kita problema – techninės galimybės. Skirtingi kompiuterių ir kitų įrenginių pajėgumai, internetinio ryšio trikdžiai. Neatmetama ir nesąžiningo užduočių atlikimo problema. O. Šaučiulienė pabrėžė, kad tiesioginio/ kontaktinio mokymo(si) proceso nepakeis joks nuotolinis mokymas(sis), nors jis gali tapti norma.

         Kalbėta apie  matematikos mokymo(si) tęstinumą tarp pagrindinio ir vidurinio ugdymo koncentrų. Mokymo(si) tęstinumo tarp pagrindinio ir vidurinio ugdymo koncentrų problema  liko aktuali tik tarp Česlovo Kudabos progimnazijos ir Ignalinos gimnazijos.