Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Nuotolinio ugdymo patirtys fizinio ugdymo pamokose

Paskelbta 01.02.2021

                Rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio užsiėmimo metu, kuris vyko sausio 21 d., buvo išklausytos fizinio ugdymo mokytojų patirtys apie nuotolinį ugdymą(si).  Viktoras Češulis, Ignalinos gimnazijos fizinio ugdymo mokytojas, pastebėjo, kad dauguma pirmų, antrų, trečių klasių mokiniai jungiasi su vaizdu, atlieka užduotis kartu. 4 klasių mokiniai jungiasi vangiai. Pagrinde stengėsi vesti gyvas pamokas, taikė programėlę Strava“ – žingsnių, kalorijų skaičiavimui, buvo duodami tekstai, kur prašoma atrinkti faktus ir pan.

              Gintaras Motiejonis, Ignalinos Česlovo progimnazijos fizinio ugdymo mokytojas, sakė, kad  labai retai kuris mokinys nori įsijungti kamerą. Dauguma pamokų buvo vedamos teorinės pagal temas. Pagrindinės problemos – stringantis vaizdas. Atsiskaitymui buvo duodamos užduotys. Mokiniai atsiskaito visi (vienas-du, kuriems niekas neįdomu). Gintaras teiravosi, kaip vertinami mokiniai Ignalinos gimnazijoje.

             Viktoras Češulis, fizinio ugdymo mokytojas, sakė, kad vertinamos trys iš eilės gyvos pamokos, tada iš taisyklių – suminis pažymys, 1 klasių gimnazistams duodamas sukurti kryžiažodis iš aktualių temų.

             Gintaras Gruodis, fizinio ugdymo mokytojas, kalbėjo, kad mokiniai jungiasi      pakankamai gerai. Veda vaizdo pamokas, siunčiamos nuorodas su vaizdu. Mokiniai atsiunčia video, aprašo veiklą ir atsiunčia mokytojui. Naudojo Walk15 programėlę (joje matosi data, žingsniai), vedė teorines pamokas, dabar veda pamokas būdamas salėje. Vertina mokinius kai surenkami 8 taškai, tada įrašomas pažymys (iš vaizdo pamokų iki 3 tšk., video iki 3 tšk., aprašymai – 1tšk).

          Dana Gotovskienė, fizinio ugdymo mokytoja, kalbėjo, kad atsiskaitymas vyksta vaizdiniu būdu: pateikiamos užduotys, kurias turi atlikti vaizdu.

         Ramutė Subačienė, metodinio būrelio pirmininkė sako, kad duoda nuorodas, taip pat skaičiuoja žingsnius, prisijungus klausinėja mokinius apie tuos pratimus, kuriuos buvo davusi anksčiau (kaip sekėsi, kas sunku buvo, kokios grupės dirbo), buvo davusi sudaryti fizinio aktyvumo piramidę, bei fizinio aktyvumo lentelę (fizinė veikla, laisvalaikis ir pan.), kad surašytų pagal save. Buvo prašoma patiems savarankiškai atlikti pratimus, aprašyti ir atsiųsti. Būna ir tokių mokinių, kurie nesijungia neaišku dėl kokių priežasčių.

             Jurgita Čepulienė, fizinio ugdymo mokytoja, sako, kad su penktokais dirba be video, duoda užduotis: sudaryti dienotvarkę, parengti rytinės mankštos kompleksą ir pan. Su vyresniais problema su atsiskaitymais, bet mokiniai atsiskaito panašiai kaip ir pas kitus, atsiunčia video, aprašymus.

             Aušra Čeponienė, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja, sako, kad turi tik krepšinio būrelį, vaikai per platformą nenoriai jungiasi, daugiau bendraujame per facebook sukurtą paskyrą, nors užduotys talpinamos visur, yra siunčiamos nuorodos su vaizdais,  parengti pratimų kompleksai su aprašymais, taip pat pačios nufilmuoti mankštos kompleksai (naudojant įrašymo programą iMovie), taip pat taikoma ir teorinė dalis, skiriamos įvairios savarankiškos užduotys (pvz.: stebėti rungtynes, pildant protokolą, analizuojant ir pan.).

             Aptarti kiti aktualūs fizinio ugdymo mokytojams klausimai. Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Rima Kilkuvienė pažymėjo, kad Nacionalinė švietimo agentūra vykdo projektą, kurio metu atnaujinamos  bendrojo ugdymo bendrosios programos. Informacija apie  atnaujinamas programas yra puslapyje: https://www.mokykla2030.lt/ Šiuo metu  šiame puslapyje yra  bendrųjų kompetencijų aprašai, jų  rengimo autorių vaizdo įrašai, bei atnaujintų dalykų programų projektai. Pirmame etape vyksta Bendrųjų kompetencijų supratimo gilinimas. Rezultatas, kurio tikimasi: mokytojai geba paaiškinti/pateikti pavyzdžių  kaip jo dalyke ugdomos  Bendrųjų programų atnaujintos bendrosios kompetencijos.