Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis užsiėmimas

Paskelbta 21.01.2021

       Sausio 19 dieną vyko Ignalinos rajono  ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio būrelio posėdis. Atsižvelgiant į ekstremalią padėtį šalyje, užsiėmimas vyko nuotoliniu būdu, prisijungus prie Zoom platformos.Džiaugiamės, kad pedagogės aktyviai dalyvavo. Susitikimo metu pedagogės pasidalino gerąją patirtimi įgytų seminarų, vebinarų, konferencijų nuotolinio mokymo metu. Pasidalino naujovėmis.    R. Kilkuvienė  supažindino su šiais metais vyksiančiais seminarais, vebinarais, konferencijomis, organizuojamais ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, konkursais, parodomis. Pedagogės  I.  Katkauskaitė ir N. Kupetienė  supažindino su tarptautine programa „Zipio draugai“ ir padalomąja medžiaga, pavyzdžiais. Ž. Šišovienė  supažindino su ilgalaikiu respublikiniu prevenciniu projektu „Žaidimai moko“ ir padalomąja medžiaga, pavyzdžiais. Meninio ugdymo pedagogė V. Ksenzovienė papasakojo  apie „Vaikų chorų laboratoriją“. Vebinarų medžiaga pasidalino  V. Sakalauskaitė - „Vaikų pyktis“ ir  D. Rakštelienė - „Darželis žiemą“. D. Gruodienė papasakojo apie vaikų emocijas ir jų valdymą.

Džiaugiamės įgytomis žiniomis, nauja patirtimi ir galėdamos pasidžiaugti viena kitos pasiekimais ugdymo ir saviugdos srityje.

                                                                                                                                    Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų

                                                                                                                                     metodinio būrelio pirmininkė Živilė Šišovienė