Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Socialinių partnerių įtraukimas į ugdymo turinio procesus

Paskelbta 08.12.2022

      Gruodžio 5 dieną vykusio nuotolinio metodinio užsiėmimo metu rajono mokyklų pavaduotojai ugdymui diskutavo apie socialinių partnerių įtraukimą į ugdymo turinio procesus. Užsiėmime dalyvavę pavaduotojai ugdymui pasidalino savo mokyklų gerąja patirtimi apie socialinių partnerių įtraukimą. Taip pat išklausė informatyvius socialinių partnerių pranešimus. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė supažindino, kaip mokyklų bendruomenės gali prisijungti į bibliotekos vykdomo projekto „Europa skaito ir kuria. Pirmoji Europos skaitmeninė knygų anonsų ir suaugusiųjų kūrybinių išraiškų biblioteka” veiklas. Ignalinos krašto muziejaus direktorė pristatė muziejaus veiklas, kuriose gali dalyvauti mokyklų bendruomenės ir priminė, kad muziejuje gali vykti edukaciniai užsiėmimai, pamokos bei kvietė mokyklas kartu su muziejumi kurti parodą „Žymūs žmonės. Ignalinos kraštas“. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos Gamtos mokyklos neformaliojo švietimo specialistė Veronika Garbulienė kvietė pasirinkti jų mokyklos siūlomas edukacines programas ir atvykti pas juos į svečius. Taip pat sakė, kad Gamtos mokykloje galima vesti pamokas, stovyklauti. Metodiniame užsiėmime dalyvavusi Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Vaitkevičienė kalbėjo apie mokinių ugdymo galimybes padedant mokyklos partneriams ar kitiems
specialistams ugdantis kitose aplinkose. Taigi socialinių partnerių veiklos paįvairina bei praturtina ugdymo turinį. Ačiū partneriams už bendradarbiavimą, o mokyklų bendruomenėms sėkmingo partnerių įtraukimo į ugdymo turinio procesus.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?