Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Pedagogo pagalba vaikui, turinčiam kalbos ir kalbėjimo sutrikimus

Paskelbta 09.12.2022

        Gruodžio 8 dieną Ignalinos „Šaltinėlio” mokykloje įvyko seminaras „Pedagogo pagalba vaikui, turinčiam kalbos ir kalbėjimo sutrikimus“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Seminarą vedė Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ specialioji pedagogė logopedė Danutė Urbšienė. Ji pateikė rekomendacijas pedagogams, kaip lavinti vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, kalbinius gebėjimus, supažindino su pagrindiniais tipiniais kalbos raidos ypatumais, prevencijos sistema, padedančia šalinti kalbos sutrikimus. Lektorė akcentavo, kad vaikui padėti reiktų kompleksiškai: tėvai, švietimo  pagalbos specialistai, pedagogai. Tik sukūrus prevencijos sistemą, dirbant komandoje, galima padėti vaikui, kad jis ateityje nesusidurtų su mokymosi sunkumais. Dalijosi savo gerąja darbo patirtimi, mokė panaudoti minčių žemėlapį ugdant vaikų kalbą.
Pedagogai padėkojo lektorei už vertingas žinias ir tikisi dar ne kartą dalyvauti jos vedamuose seminaruose.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?