Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Paskutinės sausio savaitės renginiai ugdymo įstaigose

Paskelbta 31.01.2023

      Sausio 25 dieną Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykloje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse vyko poezijos popietė „Vaikystės pasakos, eilėraščiai“. Pedagogės J. Čiplienė, I. Katkauskaitė, R. Kavolėlienė, Ž. Šišovienė, N. Kupetienė, D. Rakštelienė, G. Kazokaitė, D. Umbrasienė, A. Luneckienė, D. Gruodienė, L.Černiavskaja, J. Žižmarienė, M. Čeponienė, J. Kolosovienė pristatė savo grupių vaikučių atviras veiklas. V. Sakalauskaitė skaitė pranešimą „Vaikystės pasakos, eilėraščiai ankstyvajame amžiuje“. Renginys labai naudingas vaikų kalbos ugdymui ir turtinimui.
     Ignalinos rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė D. Vaitkevičienė supažindino pedagoges su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aktualijomis, kas svarbiausia vaikams, tėvams, pedagogams, kas yra gera ugdymo kokybė tėvams, kokie lengvai pastebimi prastesnės ir aukštesnės ugdymo kokybės požymiai, diskutavo su „Šaltinėlio“ pedagogėmis joms aktualiomis temomis. IRŠPT metodininkė A. Martynova skaitė pranešimą apie „Migrantų integraciją ir socializaciją švietime“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Sausio 26 dieną vyko rajono istorijos mokytojų metodinis užsiėmimas. Metodinio būrelio pirmininkas A. Marcinauskas skaitė pranešimą apie mokinių motyvaciją pandeminiu laikotarpiu per istorijos pamokas. Jis supažindino būrelio narius su seminaro ,,Istorijos bendrosios programos atnaujintas turinys ir jo įgyvendinimo galimybės“ medžiaga. Buvo aptarta atnaujinta istorijos bendroji programa ir jos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Sausio 27 dieną Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos 5 klasėje vyko atvira integruota lietuvių kalbos-gamtos ir žmogaus pamoka „Fosilijos. Aprašymas“. Pamoką vedė mokytojos Audronė Trapikienė ir Raminta Trinkūnienė. Pamokos metu mokiniai, prisiminę, kas yra fosilija ir kaip ji susidaro, dirbdami grupėse ir individualiai, turėjo sukurti rišlų fosilijos aprašymą, jame vartodami 5-10 naujų žodžių. Prisiminta kaip formuojasi fosilijos, jų įvairovė, pateikti žodžiai-pagalbininkai. Mokiniai, dirbdami grupėse, aprašė jų grupei pateiktą fosiliją. Iš šio aprašymo pristatymo kitų grupių moksleiviai turėjo atspėti, kuri fosilija buvo pateikta. Vyko darbo grupėse aptarimas. Mokiniai turėjo atsakyti į šiuos klausimus: kaip prisidėjai prie grupės darbo, ar pavyko laiku atlikti užduotį, įvertinti užduoties sunkumą, kur pritaikysite šios pamokos žinias ir gebėjimus. Integruota pamoka suteikė mokiniams teigiamų emocijų, skatino bendrauti ir bendradarbiauti, ugdė vaikų kūrybiškumą. Pamoka penktokams patiko, daugelis savo darbą įsivertino puikiai. Pamoką stebėję kolegos taip pat įvertino puikiai.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?