Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Save

Lietuvių kalbos mokytojų susirinkimas

Paskelbta 31.01.2020

    Sausio 30 dieną susirinkę lietuvių kalbos mokytojos pristatė ir aptarė savo mokyklose taikomą individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą. Buvo diskutuojama apie tai, kokios formos pasiteisino, kokie trūkumai pastebėti, ką reikėtų tobulinti siekiant kiekvieno mokinio ugdymo(si) kokybės. Nutarta pasidalinti turima medžiaga ir esant galimybei dalyvauti seminaruose šia tema.