Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Save

Vaikų ugdymo aktualijos

Paskelbta 27.02.2020

        Vaikų ugdymosi sėkmę lemia ne tik asmeninės vaiko savybės, tokios kaip: noras pažinti, motyvacija mokytis, gebėjimas susieti informaciją, pasitikėjimas savimi, gebėjimas sutelkti dėmesį, gebėjimas keistis bei pritaikyti turimas žinias bei kitos savybės, bet ir mokymosi programų veiksmingumas, mokymosi aplinka, mokytojų asmeninės savybės, tėvų ir visos šeimos teikiama mokymosi pagalba. Tačiau tam, kad atliepti kiekvieno vaiko/mokinio individualius ugdymosi poreikius, reikia juos gerai pažinti ir pripažinti jų individualumus.

        Todėl 2019 m. lapkričio 21 d., 2020 m. sausio 23 d. ir vasario 26 d. Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyboje vyko trijų dienų mokymai „Vaikų ugdymo aktualijos“, skirti  pedagogų  mokinio pažinimo ir pripažinimo kompetencijų plėtojimui.  Mokymų metu pedagogai gilino žinias apie  ikimokyklinio, priešmokyklinio bei mokyklinio amžiaus vaikų raidą ir jos ypatumus, raidos poreikių tenkinimą ir saugaus prieraišumo formavimą, apsauginius ir rizikos veiksnius, kalbos raidą pagal amžiaus tarpsnius, situacijas, darančias neigiamą įtaką vaikų kalbiniam vystymui bei kalbinių gebėjimų ugdymą, galimus kalbos sutrikimus ir korekcijos galimybes bei, kaip padėti tokių sutrikimų turintiems vaikams, brandumą mokyklai, amžiaus krizes, dažniau pasitaikančius mokymosi sunkumus ir pagalbos būdus šių sutrikimų turintiems vaikams/mokiniams, mokymosi stilius, kairiarankių vaikų mąstymo ir mokymosi ypatumus bei pagalbą jiems, pasitaikančias tėvų klaidas vaikų auklėjime. Sužinojo kaip motyvuoti vaiką sėkmei ir geresniam rezultatui, kaip atpažinti vaiko riziką tapti patyčių objektu. Atnaujino žinias apie švietimo pagalbos galimybes specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Tobulino komandinio bendradarbiavimo įgūdžius.

        Mokymų metu paskaitas skaitė ir dalinosi profesinėmis žiniomis bei sukaupta darbo patirtimi, atsakė į pedagogų klausimus Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos  specialistai psichologas A. Grigas, logopedė S. Kalvelė, specialioji pedagogė R. Spėčiuvienė bei rajono švietimo įstaigose dirbantys švietimo pagalbos specialistai V. Gibler ir A. Krikščionaitis.