Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Save

Rugsėjo 12 d. Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyboje įvyko rajono logopedų,specialiųjų pedagogų susitikimas

Paskelbta 13.09.2019

 Rugsėjo 12 d. Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyboje įvyko rajono logopedų, specialiųjų pedagogų susitikimas su Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytojomis – 2017 metų mokytoja, pradinio ugdymo eksperte Danguole Savičiene ir pradino ugdymo mokytoja metodininke Jūrate Šoliūnaite Pavilioniene. Susitikimo metu mokytojos skaitė paskaitą „Vaikų su negalia integravimas į ugdymo procesą bendrosiose klasėse. Darbo patirtis naudojant metodines priemones ugdymo procese, jų diferencijavimo galimybės“. Paskaitos metu mokytoja ekspertė D. Savičienė supažindino su mokinių, turinčių cerebrinį paralyžių, integravimą į bendrojo ugdymo klasę. Papasakojo apie kilusius iššūkius dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais bei jų sprendimo būdus. Susitikimo metu veikė D. Savičienės parengtų ir išleistų didaktinių metodinių priemonių ir pratybų sąsiuvinių  paroda. Pristatydama metodines priemones specialistams, autorė atskleidė priemonių, skirtų pradinio ugdymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, panaudojimo galimybes ugdymo procese bei jų diferencijavimo kelius. J. Šoliūnaitė Pavilionienė pasidalijo darbo su šiomis priemones ugdymo procese patirtimi.