Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Rajono rusų kalbosmokytojų metodinis užsiėmimas

Paskelbta 28.04.2022

            Balandžio 26 d. vyko nuotolinis rajono rusų kalbos mokytojų metodinis užsiėmimas. Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos mokytoja Janina Berezina pristatė pamokos „Savivaldus ugdymas“ pavyzdį: pamokos struktūrą, mokymo(si) metodus ir būdus, mokymo metodų klasifikaciją, ugdymo diferencijavimą. Taip pat ji kalbėjo apie atnaujinamas bendrąsias programas ir pasikeitimus, kurie laukia mokytojų kitais mokslo metais.

          Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos mokytoja Svetlana Dunec skaitė pranešimą „Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas mokymo ir mokymosi kokybei gerinti“. Ji pasidalino patirtimi, kaip galima sukurti inovatyvių priemonių H5P programoje.

          Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos mokytoja Natalija Gimbickienė pristatydama metodinę priemonę „Netradicinė anglų ir rusų kalbos pamoka“ pateikė įdomių idėjų, kaip galima sukurti šventinę nuotaiką ir pradžiuginti mokinius kalėdine pamoka.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?