Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Metalai pasakoja

Paskelbta 28.04.2022

     Balandžio 27 dieną Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos IV klasėje vyko atvira integruota chemijos ir lietuvių kalbos pamoka „Metalai pasakoja”. Pamoką vedė mokytojos Laimutė Šimonienė ir Žydrė Juodagalvienė. Dirbdami grupėse mokiniai aiškinosi metalų fizikines savybes, priežastis ir jų pritaikymą. Moksleiviai bandė nustatyti, koks ryšys tarp metalų ir pasakos.  Perskaitę H. Radausko eilėraštį „Pasaka”, turėjo nusakyti temą ir problemą, išrinkti iš eilėraščio  žodžius susijusius su metalais ir atsakyti, ką pasakoja metalai apie save.

     Po pamokos vyko trumpas aptarimas. Stebėtojai teigiamai vertino pamoką, mokytojų kūrybiškumą, iniciatyvumą, Pamoka buvo darbinga, žaisminga, buvo sudarytos galimybės mokiniui  praplėsti žinių akiratį, skatinti žingeidumą bei kritinį mąstymą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?