Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Save

Matematikos mokytojų metodinis užsiėmimas

Paskelbta 20.02.2020

            Vasario 19 dieną įvyko matematikos mokytojų metodinis užsiėmimas, kurio metu
mokytojai dalijosi patirtimi apie IT integravimą matematikos pamokose.
Šiais mokslo metais dalis IT pamokų integruojama į kitus mokomuosius dalykus. Kaip
tai padaryti sėkmingai ir kokybiškai? Savo darbo patirtį pristatė Didžiasalio „Ryto“
gimnazijos mokytoja Sigita Panavienė. Ji pateikė išsamią informaciją, kaip tinkamai pateikti
informacinių technologijų ir matematikos dalykus. Priminė, kad 7-8 klasėse mokoma teksto
rengimo ir skaičiuoklės pagrindų. Tinkamos integravimui temos: statistika, duomenų
vaizdavimas lentelių ir grafikų pagalba, formulių užrašymas skaičiuokle ir reiškinių reikšmių
skaičiavimas. Galimos ir kūrybinės užduotys: kryžiažodžių, lankstinukų kūrimas. Dūkšto
mokyklos mokytoja Kristina Visakavičienė pasidalino savo mokykloje taikoma praktika.
Mokytojai savo temas siūlo IT mokytojai ir tuomet matematikos, fizikos mokytojams pristato
pamokos rezultatus.
            Liudmila Autuch pristatė itin aktualaus savivaldaus mokymosi gaires, tikslus.
Svarbiausias akcentas, savivaldus mokymasis – tai mokymasis gyvenimui. Siekiamybė –
mokinys kelia sau ugdymosi tikslus, planuojasi veiklas, darbo tempą, o mokytojas – tik
pagalbininkas, konsultantas. Būrelio pirmininkė Vida Brukštuvienė atkreipė dėmesį į tai, kad
su savivaldžiu mokymusi siejasi individualios mokinių pažangos stebėjimas ir fiksavimas.
Buvo pasidalinta  mokinio individualios pažangos fiksavimo formomis.
            2020 m. vasario 12 d. metodinių pirmininkai buvo pakviesti į viešąją konsultaciją
„Ugdymo ir vertinimo proceso tobulinimo kryptys matematikos pamokose. Vida
Brukštuvienė pasidalino mintimis iš renginio. Svarbiausi akcentai: Lietuvos mokinių pasiekimai

EBPO valstybių kontekste nėra prasčiausi. Jaučiamas augimas arba bent jau nėra nuosmukio.

Geriausi rezultatai – skaitymo gebėjimų.