Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba informuoja

Paskelbta 11.11.2020

Paskelbus šalyje karantiną, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-1292 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-662 „Dėl  pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 6 punkto 61 papunkčiu Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba iki karantino pabaigos nevykdo asmens vertinimo mokymosi sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų, pedagoginių, psichologinių asmenybės ir ugdymosi problemų, mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu aspektais.

Vadovaudamiesi įsakymo 7 punkto 71 papunkčiu primename,kad ypatingų aplinkybių laikotarpiu (šiuo atveju – karantino) specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi Įvertinimo dokumentų galiojimo laikas ir būtinas pakartotinis Įvertinimas, Įvertinimo dokumentų galiojimo laikas pratęsiamas visam karantino laikotarpiui bei mėnesiui po karantino pabaigos.  

Pasibaigus karantinui Tarnyba, atsižvelgdama į esamą situaciją nustatys Įvertinimo prioritetus ir praneš mokykloms ar jų švietimo pagalbos specialistams bei užsiregistravusiems  mokinių (vaikų) tėvams (globėjams, rūpintojams) apie Įvertinimui skirtą laiką.

Karantino laikotarpiu Tarnyba nuotoliniu būdu:

  1. teikia psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų;
  2. teikia informacinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei švietimo įstaigoms, jų pedagoginiams darbuotojams;
  3. koordinuoja švietimo pagalbos teikimą savo aptarnaujamos teritorijos mokiniams (vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams ir švietimo teikėjams.

 

KARANTINO METU IGNALINOS RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS SPECIALISTAI JUS APTARNAUS NUOTOLINIU BŪDU

Susisiekti galima:

 Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos el. p. irspt.@ignet.lt,  tel. 8 386 52600

 L. e. direktoriaus pareigas metodininkė Rima Kilkuvienė

 el. p. rima.kilkuviene.irspt@ignet.lt

 tel.   8(386) 52600, 868515480.

 

Psichologinę pagalbą  pirmadieniais trečiadieniais ir ketvirtadieniais teikia:

 psichologas Antanas Grigas  el. paštu antanas.grigas.irspt@ignet.lt  arba  telefonu (8 682) 52685.

 

 Logopedo, spec. pedagogo pagalbą trečiadieniais ir ketvirtadieniais teikia:

 Sigita Kalvelė el. paštu sigita.kalvele.irspt@ignet.lt  arba telefonu (8 616)27297,

 

 Spec. pedagogo pagalbą trečiadieniais ir ketvirtadieniais teikia:

 Regina Spėčiuvienė el. paštu regina.speciuviene.irspt@ignet.lt  arba telefonu (8 611) 28401