Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba skelbia konkursą

Paskelbta 09.08.2021
Skaityti daugiau »

Virtualių mokymosi aplinkų ir įrankių sąrašas

Paskelbta 21.07.2021
Skaityti daugiau »

Raktas į savęs pažinimą surastas!

Paskelbta 20.07.2021

Visi augame skirtingai! Vieni greitai šauna aukštyn, o kiti stiebiasi iš lėto, bet svarbiausia, kad vyksta procesas, kurio metu turiningai užpildome dienas.

2021 m. liepos mėnesį ne kartą grupė mokinių tęsė socialinius bei emocinius įgūdžius ugdančius susitikimus.

Užsiėmimai kontaktiniu būdu, netradicinėje aplinkoje labai laukiami, o ypač, kai vasaros atostogos ir galimybės tai leidžia, tėveliai remia tokias veiklas, padeda transporto ir kitais būdais.

Džiaugiamės, kad Jurgita Kolomijec jau daug nuveikė ir bendradarbiaudama bei teikdama paslaugas, užtikrindama specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) integraciją, sėkmingą socializaciją visuomenėje. Pagal Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos pasirašytą sutartį su Ignalinos rajono socialinių paslaugų centru, direktore Roma Ksenzoviene konsultuojami ne tik mokiniai (vaikai) bet ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). Socialinė pedagoginė pagalba teikiama nuolat, pagal poreikį. Sprendžiami socialinės pedagoginės problemos ir prevencijos klauimai bei kita. Numatytas ilgalaikis tokių veiklų tęstinumas.

Skaityti daugiau »

Pastato spalviniai pokyčiai

Paskelbta 19.07.2021

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba džiaugiasi jos pastatą puošiančiu piešiniu „Meilė, gerumas, rūpestis, draugystė.

Skaityti daugiau »

Pirmieji kūriniai su įstaigos logotipu

Paskelbta 16.07.2021

Tarnyba turi savo grafinį, vektorinį ženklą. Pasirašyta autorinė sutartis su Audrone Čeponiene. Mus pasiekė pirmieji suvenyrai, kuriuos dovanosime svečiams.

 Logotipas naudojimas mūsų veiklai pristatyti ir dokumentuose.

 

 

 

Įstaigos logotipo konkurso naujienos

Paskelbta 30.06.2021

FINALAS - iškilmingi apdovanojimai įvyko Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje.

Plačiau skaitykite visą straipsnį:

https://www.ignalina.lt/index.php?1606091865

 Nuoširdi padėka DALYVIAMS, SVEIKINIMAI nugalėtojai - Audronei Čeponienei ( Ignalinos gimnazijos metodininkei), gausiai palaikymo komandai, aktyviai balsavusiai ir vertinimo komisijai.

JŪS nelikote abejingi, kad mūsų įstaiga turėtų ŽENKLĄ!!!

 
 
 
Skaityti daugiau »

Tobulinome bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas

Paskelbta 22.06.2021
Skaityti daugiau »

Skelbiama atranka

Paskelbta 14.06.2021
Skaityti daugiau »

Sensorinių potyrių beieškant

Paskelbta 14.06.2021
Skaityti daugiau »

Džiaugiamės IGNALINOS GIMNAZIJOS kokybės krepšelio pamokų sklaida!

Paskelbta 09.06.2021
Skaityti daugiau »

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?