Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Pamokų, kuriose buvo integruotruotas kultūrinis ugdymas planai

 

Pradinis ugdymas

Dailės reiškinių pažinimas tautodailėje. Onos Pivoriūnienės meilė tėviškės gamtai tapyboje

Dailės reiškinių pažinimas tautodailėje – skulptūroje. Kaip Vaclovas Papšys prakalbino medį

Dailė ir technologijos. Tema „Piešimas kitaip"

Dailė ir technologijos. Tema Dekoratyvinis paveiksliukas

Dailė ir technologijos Tema Autentiškų mūsų krašto verbų rišimas.

Dailė ir technologijos „Pavasario pranašai" 2 kl.

Technologijos. Tekstilė. Tema „Lino „kelias“, augalo pritaikymo įvairiapusiškumas" 1 kl.

Technologijos „Žiemos svajos snaigių sūkury. Ilgalaikė programa ,,Rėdos ratas“, TŪM projektas." 3 kl.

Lietuvių k., dailė ir technologijos. Tema „Šiaurės šalių literatūros savaitė. Tema „Gamta šiaurėje“

Lietuvių k. Tema „Pasakos magija"

Lietuvių k. Tema „Išsiųsk linkėjimą"

Lietuvių k. Tema „Kalėdų laukimas"

Lietuvių k. Tema „Raidė V v. V. Palčinskaitė. Bala nematė" 1 kl.

Lietuvių k. Tema „Ir aš mažas buvau... pasakas skaičiau, pirštais skaičiavau" 1 kl.

Lietuvių k. Tema „Kur saugomi praeitį menantys daiktai" 2 kl.

Lietuvių k., muzika, pasaulio pažinimas „Prie balto Kūčių stalo" 2 kl.

Lietuvių k. ir literatūra Projektas „Rieda ratai rateliukai“ 3 kl.

Lietuvių k. Tema „Kaip kurti pasaką Kaip rašomos knygos" 4 kl.

Lietuvių k. Tema „Šiaurės šalių rašytojai ir jų kūryba" 4 kl.

Lietuvių k., muzika, pasaulio pažinimas „Kas turi ragą, tam nereikia botago“ 4 kl.

Lietuvių k., pasaulio pažinimas „Duonelė kasdieninė“ 3 kl.

Perskaitytis knygos pristatymas „Citatos būdu“

Anglų k. „Kalendorinės šventės Didžiojoje Britanijoje. Šv. Patriko šventė. Ilgalaikė kultūrinio ugdymo programa ,,Rėdos ratas“ (TŪM I veikla)" 3 kl.

Anglų k. Kalendorinės šventės Didžiojoje Britanijoje. Motinos diena. Ilgalaikė kultūrinio ugdymo programa ,,Rėdos ratas“ (TŪM I veikla) 3 kl.

Matematika. Technologijos „ Kaziuko  mugė Vidiškėse" 3 kl.

Šokis. Tema „Įvairūs kalendoriniai švenčių žaidimai, rateliai bei šokių fragmentai"

Šokis, dailė ir technologijos. Tema „Spindintis miestas"

Pasaulio pažinimas. Tema „Kaip mūsų senoliai puošė namus"

Pasaulio pažinimas. Tema „Paukščiai gamtoje ir knygose"

Pasaulio pažinimas „Senieji amatai“ 1 kl.

Pasaulio pažinimas „Ruonis iš ateities" 4 kl.

Gamtos mokslai „Vandens apytakos ratas 3 kl. 

Gamtos mokslai „Saulės kelias dangaus ekliptikos ratu" 3 kl.

Gamtos mokslai „Didieji Grįžulo Ratai. Mažieji Grįžulo Ratai." 3 kl.

Gamtos mokslai „Planetos. Zodiako ratas." 3 kl.

Muzika „Kelionė į muzikos šalį“ 1 kl.

Muzika „Ratu aplink Lietuvos etnografinius regionus" 3 kl.

Teatras „Kūrybos priemonės. Alytaus miesto teatro spektaklio „Grybų taika“ aptarimas." 2, 3 kl.

Teatras „Vaidybiniai-kalbiniai etiudai. Alytaus miesto teatro spektaklio „Grybų taika“ stebėjimas ir aptarimas." 1 kl. 

Tikyba „Liturginių švenčių ratas. Atvelykis" (TŪM projektas) 3 kl.

Tikyba „Liturginių švenčių ratas. Gavėnia. Ilgalaikė programa ,,Rėdos ratas“, TŪM projektas." 3 kl.

Tikyba „Liturginių švenčių ratas. Laukiam Šv. Velykų (TŪM projektas)" 3 kl.

Tikyba „Liturginių švenčių ratas. Motinos diena (TŪM projektas)" 3 kl.

Etika „Nesuvaidinta tikrovė" 3 kl.

Etika „(Ne) galima pasitikėti. Pasitikėjimo ratas." 3 kl.

Kūno kultūra „Ryto rato mankšta" 3 kl.

 

Klasės valandėlė. Edukacinė popietė „Pašnekesiai pinant kalėdinį vainiką“ 3 kl.

Klasės valandėlė.  Mini viktorina ,,Ratai vakar, šiandien ir rytoj“ 3 kl.

 

Lietuvių kalba ir literatūra

Europos paveldo dienos. Karinis paveldas – praeities atspindžiai

Pažinkime savo kraštą

Pažinkime savo kraštą 2

Per Lietuvą su tarmių grožiu

Per Lietuvos etnografinius regionus su „Čiulbute“

Knygelės „Ignalinos pasakos" pristatymas 

Kelionė laiku nuo Gedimino laiškų 5 kl.

Iliuzijų pasaulio paslaptis 5kl.

Vizualinis menas 5-6 kl.

Jonas ir rūpesčių sprendimo būdai knygose 6 kl.

Draugoteka 6 kl. 

Jonas ir rūpesčių sprendimo būdai knygose 7 kl.

Lietuvių kalbos viktorina ,,Ką žinau apie lietuvių kalbą“ (integruota ilgalaikė ugdymo programa –  projektas ,,Mūsų kraštas ir kraštiečiai“. (TUM veikla) 7 kl.

Humoras tautosakoje. Ilgalaikė 7 klasių programa ,,Mūsų kraštas ir kraštiečiai“ (TŪM projektas) 7 kl.

Reklaminio plakato kūrimas. Įvadinė pamoka (integruota ilgalaikė ugdymo programa –  projektas ,,Mūsų kraštas ir kraštiečiai“. (TŪM veikla) 7 kl.

Mūsų krašto žinomi žmonės (mokinių darbų prezentacija). Integruota ilgalaikė ugdymo programa –  projektas ,,Mūsų kraštas ir kraštiečiai" (TŪM veikla) 7 kl.

 

Mūsų kraštas ir kraštiečiai. Sekminės. Integruota ilgalaikė ugdymo programa –  projektas ,,Mūsų kraštas ir kraštiečiai" (TŪM veikla) 7 kl.

Reklaminio plakato apie mūsų kraštą pristatymas (integruota ilgalaikė ugdymo programa –  projektas ,,Mūsų kraštas ir kraštiečiai“. (TŪM veikla) 7 kl.

Mūsų krašto žinomi žmonės (informacijos rinkimas). Integruota ilgalaikė ugdymo programa –  projektas ,,Mūsų kraštas ir kraštiečiai" (TŪM veikla) 7 kl.

Luna ir nepaprastos knygų herojų savybės 8 kl.

Senžodžių prasmė ir grožis kraštietės Nijolės Labuckaitės-Bielinienės poezijoje 8 kl.

Eksponatas pasakoja 10 kl.

Garso, vaizdo ir žodžio dermė Nijolės Labuckaitės-Bielinienės eilėraščiuose 10-11 kl.

Pasakojimai ateičiai 11 kl.

Susipažįstame su K. Donelaičio poemos veikėjais 11 kl.

Lietuvos žydų literatūra ir literatūra apie holokaustą 12 kl.

 

Istorija

Lietuva tarpukariu. Žymios asmenybės 5 kl.

Istorija aktyviai. Mano gyvenamoji vieta praeityje ir dabar. 5 kl.

Muziejus - praeities liudininkų sargas 5 kl.

Viduramžių Europos ir Lietuvos karyba 6 kl.

Edukacinis užsiėmimas: Protmūšis: kur, kas, kada?! Ką žinai apie Lietuvos valstybę? 6 kl.

Laisvės gynėjų diena fotografijose 6 ir 11 kl.

Daiktų kaita istorijos tėkmėje 7 kl.

Leonardas da Vinčis – dailininkas ir  išradėjas. Renesanso kultūra ir pasiekimai.  7 kl.

Mecenatystė Lietuvoje Id., 7 kl.

Mecenatystė Lietuvoje IId., 7 kl.

Pilkapių kultūra, 7 kl.

Senieji Ignalinos krašto gyventojai, 7 kl.

Žymūs Ignalinos krašto žmonės Id., 7 kl 

Žymūs Ignalinos krašto žmonės IId., 7 kl

 

Fizika

„Masė"

Kuro degimo šiluma. 9 kl. 

 

Chemija

Cheminės medžiagos 8 kl. 

 

Muzika

Ignalinos krašto sutartinės,7 kl

Ignalinos krašto dainos, 7 kl.

Muzikinis fonas. Ignalinos krašto žaidimai ir rateliai (TŪM projektas). 7 kl.

Muzika radijuje, televizijoje ir kine. Ignalinos krašto žaidimai ir rateliai (TŪM projektas). 7kl.

Instrumentai. Sutartinių giedojimas 11 kl.

Pasakojimai ateičiai 11 kl.

 

Dailė ir technologijos

Technologijos 5 kl. Tema Velykų margučio gamyba ir dekoravimas

Technologijos 5 kl. Tema „Medžio darbų priemonės"

Technologijos 7 kl. Tema Lietuvių liaudies raštas tautodailėje ir šiuolaikiniuose gaminiuose

Technologijos 7 kl. Susitikimas su televizijos laidos ,,Dviračio žinios“ rengėju H.Mackevičiumi. (TŪM I veikla)

Dailė 7 kl. Tema „Keramika tautodailėje ir šiuolaikiniuose gaminiuose"

Dailė 7 kl. Tema Kūrybinis darbas „Bratkos“ (komiksas). Ilgalaikė kultūrinio ugdymo programa ,,Mūsų kraštas ir kraštiečiai“ (TŪM I veikla)

 

Tikyba

Susipažinimas su parapijinės bažnyčios istorija ir liturgine aplinka 5 kl.

 

Fizinis ugdymas

Judrioji valanda. ,,Bratkos pasportuokim“. Ilgalaikė kultūrinio ugdymo programa ,,Mūsų kraštas ir kraštiečiai“ (TŪM I veikla) 7 kl.

Žygis „V. Šerėno kelias". Ilgalaikė kultūrinio ugdymo programa ,,Mūsų kraštas ir kraštiečiai“ (TŪM I veikla) 7 kl.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?