Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Save

Švietimo įstaigų vadovų rudeninė konferencija

Paskelbta 30.08.2018

           Rugsėjo 29 d. Švietimo įstaigų vadovai rinkosi į kasmetinę rudeninę vadovų konferenciją.Konferencijoje buvo aptartos mokslo metų naujovės, pateikti Švietimo ir mokslo ministerijos apibendrinti duomenys apie respublikos ir savivaldybių švietimo situaciją, mokyklų pasiekimus, aptarta ir mokslo metų naujovė – etatinis mokytojų darbo užmokestis.  

         Konferencijoje dalyvavo ir švietimo įstaigų vadovus sveikino savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, administracijos direktorius Vidas Kreivėnas, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė bei šio skyriaus  vyresn. specialistės. Savivaldybės vadovai linkėjo išminties, kantrybės, svarbiausią dėmesį skirti mokiniui ir gražios mokslo metų pradžios šventės. Vedėja Gražina Mackonienė perteikė žinias iš Vilniuje vykusios konferencijos, kurioje buvo pristatytas leidinys „Lietuvos švietimo apžvalga“. Leidinyje pateikiama informaciją ir apie situaciją Ignalinos rajono savivaldybėje.„Turime kuo pasidžiaugti ir yra dėl ko pamąstyti“ – sakė vedėja. Vedėja akcentavo, kad pagrindinis ir svarbiausias dėmesys turi būti skiriamas mokiniui ir turime daryti tai, ką galime geriausia. Akcentuota, kad daug dėmesio turi skirti mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimui, individualios mokinio pažangos vertinimui, kaupiamajam vertinimui.

          Antroje konferencijos dalyje vadovams paskaitą „Ugdymo metodai, skatinantys socialinę ir emocinę brandą. Vadovo vaidmuo. Kaip nepasiklysti jausmuose?“, skaitė Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos etikos mokytoja metodininkė Vilhelmina Urbonienė. Paskaita pradėta pasilabinimu su etatinio apmokėjimo personažu. Vėliau kalbėta apie gerų santykių kolektyve ugdymą ir puoselėjimą, kiekvieno asmens kuo gilesnį pažinimą, dėmesį kiekvienam, Gerumo, Pagarbos ir Pagalbos svarbą. Kalbėta apie tai, kad gyvi žmonės, gyvas bendravimas yra svarbūs mūsų išlikimui, o  internetas, socialiniai tinklai ir kitos mechaninės bendravimo priemonės, robotai yra pagalba mums, o ne mūsų pakeitimas. Lektorė demonstravo savo metodines priemones ir knygą „Minčių kryžkelėse“, kurią pristatė kaip artimų sielų – savo ir mokinio pokalbių knygą.

Atsisveikinome vieni kitiems linkėdami gražaus ir lengvo rugsėjo!