Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Save

Seminaras pradinio ugdymo mokytojams

Paskelbta 01.03.2019

Vasario 27 dieną vyko seminaras „Informatika pradiniame ugdyme“ pradinio ugdymo mokytojams.

       Seminarą vedė Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos pradinio ugdymo mokytojų komanda: Romualda Bagdonienė, Jolanta Šuminaitė, Eglė Žemaitienė, Regina Jeremejeva. Siekiant sudaryti lygias galimybes visiems vaikams ugdytis skaitmeninę kompetenciją, kūrybiškumą, informatinį mąstymą, yra įgyvendinama veikla „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ (tęsiami projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ metu pradėti darbai). Skaitmeninio raštingumo ir informatinio mąstymo ugdymas bus integruojamas ir į pradinį ugdymą. Nors informatika priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme neplanuojama atskiru dalyku, tačiau norint ugdyti informatinį mąstymą, norint informatikos mokyti integruotai, reikia suprasti, kokius esminius gebėjimus reikia ir kokiomis priemonėmis galima juos formuoti. Svarbus pačių mokytojų pasirengimo lygis, mokėjimas dirbti su turimomis priemonėmis.  Skaitmeninės technologijos mokyklose naudojamos dėmesį traukiančiais ir mokymąsi skatinančiais būdais. Todėl kiekvieno mokytojo pareiga skatinti inovacijas mokyklose, siekti visapusiškai išnaudoti skaitmeninių technologijų ir skaitmeninio turinio galimybes. Seminaro metu buvo supažindinti mokytojai su keliomis skaitmeninėmis ir algoritmų bei programavimo priemonėmis, skatinami išnaudoti skaitmeninių technologijų ir skaitmeninio turinio galimybes, supažindinti su išbandytomis priemonėmis ir veiklomis, mokyti orientuotis paprasčiausioje programavimo aplinkoje „CodeMonkey“, „Code.org“ ir kt.