Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Save

Seminaras apie savivaldį ir personalizuotą mokymąsi

Paskelbta 09.11.2018

Lapkričio 8 dieną organizavome seminarą  „Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“  Ignalinos rajono pedagogams. 

             Mokymus vedė Šiaulių universiteto prof. A.Kazlauskienė ir doc. R.Gaučaitė šioje srityje sukaupusios didelę mokslinės ir praktinės veiklos patirtį. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad mokinių pasiekimai ženkliai didėja, kuomet jie geba valdyti savo mokymąsi. Seminare analizuojami klausimai, susiję su besimokančiojo ir pedagogo veiklos pamokoje organizavimu ir valdymu, ieškant atsakymų į tokius klausimus, kaip: savivaldis ir personalizuotas mokymasis- kaip tai suprantama ir kaip tai reiškiasi pamokoje? Kaip pasirengti mokymui(si) mokytis ir jį valdyti? Kaip derinti pamokos tikslus su vaikų mokymo(si) mokytis tikslais? Kaip padėti mokiniams išsikelti mokymosi tikslus ir uždavinius ir kokius algoritmus naudoti, kad pasisektų? Kokios mokėjimą mokytis ir jį valdyti skatinančios strategijos? Kokiais būdais įgalinti mokinį jaustis atsakingu už savo mokymąsi: ką ir kaip ruošiantis pamokai svarbu planuoti? Kaip bendrame mokymosi plane integruoti savivaldžiam ir personalizuotam mokymuisi svarbias užduotis? Kokius sunkumus patiria mokiniai ir mokytojai ir kaip padėti juos įveikti?. Buvo nagrinėti ir kiti mokėjimui mokytis ir jį valdyti aktualūs klausimai.