Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Matematikos mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas

Paskelbta 16.12.2022

     Gruodžio 8 dieną matematikos mokytojai nuotoliniu būdu dalyvavo ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos pirmame seminare „Matematikos mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas“, kurį vedė Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja ekspertė Alvyda Ambraškienė. Seminaro tikslas – tobulinti mokytojų kompetencijas, reikalingas šiuolaikinės pamokos planavimui bei mokinių pažango  ir pasiekimų vertinimui, įgyvendinant atnaujintą matematikos bendrąją programą. Seminaro metu klausytojai analizavo atnaujintą matematikos bendrąją programą, daug dėmesio skyrė matematikos atnaujintos bendrosios programos turinio įgyvendinimo rekomendacijoms, kurias mokytojai pritaikys įgyvendindami atnaujintą ugdymo turinį, tobulindami pamokos planavimo, organizavimo, vadovavimo pamokai gebėjimus. Mokymų dalyviai aptarė mokinių pasiekimų vertinimo ypatumus ir kitus jiems rūpimus klausimus.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?