Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Save

Konsultacija apie mokyklų veiklos įsivertinimą

Paskelbta 25.01.2019

Sausio 24 d. rajono ugdymo įstaigų vadovai ir mokyklų veiklos įsivertinimo grupių nariai dalyvavo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros konsultacijoje apie mokyklų veiklos įsivertinimą.

Dalykiškai konsultavo, atsakė į iš anksto pateiktus ir iškilusius klausimus konsultacijos eigoje Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė, metodininkės Edita Gailiūtė, Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė, Jelizaveta Tumlovskaja.

     Mokyklos didelį dėmesį skiria įsivertinimui, todėl norėta atnaujinti turimas žinias, išgirsti bendras tendencijas, naujienas įsivertinime. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra puikus būdas mokyklai daugiau sužinoti apie savo galimybes. Įsivertinant  mokykla gali  nustatyti esamos veiklos būklę, apsispręsti dėl mokyklos tobulinimo krypčių, padedančių optimizuoti procesus ir gerinti mokinių individualios pažangos rezultatus, įtraukti visą mokyklos bendruomenę į tobulėjimo procesą. Įsivertinimo rezultatai leidžia pamatyti ir analizuoti mokyklos pažangą ir jos tendencijas, numatyti ir planuoti pažangos strategiją taip pat pamatyti kokias kompetencijas reikia tobulinti mokytojams, visai mokyklos bendruomenei.

     Įsivertinimo principai įpareigoja mokytojus veikti kartu tariantis su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl mokinių siektinų vertybių, jų pažangos ir pasiekimų gerinimo, kuriant pasitikėjimo ir pagarbos vieni kitiems atmosferą.