Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Save

Įvyko pirmieji dalykų mokytojų metodiniai užsiėmimai

Paskelbta 19.10.2018

Rugsėjo mėnesį ir spalio mėn. pradžioje įvyko 17 rajono dalykų mokytojų metodinių būrelių užsiėmimų.

Pedagogai analizavo ir aptarė 2017–2018 m. m. metodinės veiklos rezultatus,  nusimatė gaires ir švietimo  prioritetus naujiems mokslo metams, aptarė ir planavo veiklą  2018–2019 mokslo metams. Mokytojai, dalyvavę kitų institucijų organizuotuose seminaruose, dalijosi informacija su kolegomis. Metodinių būrelių pirmininkai, dalyvavę mokymuose, pateikė informaciją iš Ugdymo plėtotės centro organizuotų metodinių dienų „Ugdymo turinio aktualijos“.