Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Ignalinoje gyvenantys ukrainiečiai baigė lietuvių kalbos kursus

Paskelbta 19.12.2022

      Gruodžio 14 dieną baigėsi Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos organizuoti lietuvių kalbos kursai ukrainiečiams. Išlaikę egzaminą, kuriame buvo skaitymo, rašymo, klausymo užduotys, kursų baigimo pažymėjimus gavo penki suaugę ukrainiečiai.
     „Kai pradėjome kursus, į juos buvo susirinkę net iki 15 žmonių. Vėliau dalis jų išvažiavo gyventi kitur, dalis grįžo į Ukrainą, keli, gavę darbą Ignalinoje, negalėjo suderinti darbo laiko ir pamokų laiko“, – sakė Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė Rima Cibulskienė.
     Lėšas suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymuisi skyrė LR Vyriausybė. Panašūs kursai buvo organizuoti ukrainiečiams visoje Lietuvoje. Per penkiasdešimt valandų kalbos neišmokysi, bet pagrindai buvo suteikti.
     Paklausta, ar buvo vieninga kursų programa, kuri būtų dėstoma visoje Lietuvoje, švietimo pagalbos tarnybos direktorė sakė, kad tokios programos nebuvo. „Kursų poreikis iškilo netikėtai. Metodininkė Anastasija Martynova, sutikusi vesti lietuvių kalbos kursus, parengė programą, kurią sudarydama sėmėsi patirties iš kursų organizatorių kitose savivaldybėse bei panaudojo gautą šiems mokymams medžiagą“.
     Ignalinoje lietuvių kalbos ukrainiečius mokė Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Anastasija Martynova. „Didžiausia užduotis ir iššūkis buvo sudominti žmones, uždegti juos noru mokytis. Kantrybės prireikė ir man, ir jiems“.
     Pakalbinti ukrainiečiai sakė, kad buvo nelengva, bet dabar, kursams pasibaigus, jau ir truputį liūdna. „Vos tik pradėjo dalykai aiškėti, jau ir baigėsi“, – sakė Petro iš Charkivo. Jis buvo bene atkakliausias klausinėtojas, kodėl yra taip ir ne kitaip. „Mokėmės ne tik lietuviškus žodžius, bet ir rašyti, skaityti, atlikome klausymo užduotis bei žaidėme mokomuosius žaidimus. Pažinome ne tik buitinę lietuvių kalbą, bet susipažinome su veiksmažodžiais, linksniais, daiktavardžiais, priešdėliais ir kitomis gramatikos taisyklėmis“, – sakė A. Martynova. Kita kursų dalyvė Bogdana sakė, kad vos atvykus į Lietuvą, jai susidarė įspūdis, kad lietuvių ir ukrainiečių kalbos yra giminingos. „Mokantis gelbėjo tai, kad lietuvių kalboje yra nemažai slaviškos kilmės ir net gi ne rusų, o labiau ukrainiečių kalbai giminingų žodžių, pvz. „sukniu“ – „suknelė“, „Velykdenj“ – „Velykos“ ir pan. Be to, lietuviai yra labai tolerantiški ir geranoriški. Jei mato, kad stengiesi pasakyti, padeda“, – sakė moteris. Daugiausia motyvacijos mokytis turi ir geriausiai sekasi tiems, kurie gavo darbą, beveik kasdien bendrauja su lietuviais, dažnai girdi lietuvių kalbą.
     Pasibaigus pamokai ukrainiečiams Olenai, Bogdanai, Nataliiai, Irynai ir Petro buvo įteikti pažymėjimai, patvirtinantys dalyvavimą 50 valandų lietuvių kalbos kursuose. Kursų dalyviai už Jiems skirtą laiką ir suteiktas žinias dėkojo dovanodami gėles, o metodininkė Anastasija, vedusi šiuos kursus, kiekvienam dalyviui įteikė po atminimo dovanėlę. Ir tada dar niekas neskubėjo išeiti, prie kavos ir/ar arbatos puodelio dalinosi savo mintimis, prisiminimais.

                                                                                                                                                                                            Joana Lichadziauskienė

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?