Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Save

Atvira lietuvių kalbos pamoka

Paskelbta 21.03.2019

    Kovo 19 d. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 6 kl. įvyko atvira lietuvių kalbos pamoka „Konstantino Sirvydo „Trijų kalbų žodyno” reikšmė”.

     Pamoką vedė Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja  Audronė Trapikienė. Pamokoje buvo pateiktos mokinių parengtos pateiktys, iliustruojančios pristatymą apie K. Sirvydą. Mokiniai išklausė vaizdine medžiaga iliustruotą pasakojimą, grupėmis nagrinėjo straipsnius apie K. Sirvydą, aiškinosi pirmojo lietuvių kalbos žodyno reikšmę ir nagrinėjo faktus apie K. Sirvydo veiklą. Po pamokos vyko aptarimas. Mokytojai teigiamai vertino pamoką, pastebėjo, kad mokytoja palaiko betarpiškus ir gražius santykius su savo mokiniais, pamokos metu visas dėmesys buvo nukreiptas į mokinių veiklą. Mokinių veikla parodė, kad ugdymo metodai, kuriuos taiko mokytoja, formuoja mokinių savarankiškumą, teigiamus įpročius, pozityvias nuostatas mokantis lietuvių kalbos.